Facebook

Podmínky a omezení

BOD 1:

Naše bubliny jsou určeny především lidem nad 12 let s výškou do 190 cm!! Pokud někdo z účastníků nesplňuje tyto body, napište to v poznámce v rezervačním formuláři. Tito lidé mohou hrát, jen o nich musíme vědět.

BOD 2:

Zákaz žvýkaček, bonbónů… při hře. Předmět by Vám mohl zaskočit…

BOD 3:

Delší vlasy musí být sepnuty, ne v copu, neboť cop by se mohl dostat pod bublinu a mohlo by dojít ke zranění.

BOD 4:

Naše bubliny nejsou vhodné pro klaustrofobiky a pro lidi s nemocným srdcem.

BOD 5:

Zákaz používat u hry: tenisky s hroty, (výjimkou jsou pouze kolíkové kopačky, které je možno použít) náušnice, řetízky, piercingy a jakékoliv předměty, které by mohly poškodit bublinu nebo VÁS samotné. Pokud bublina praskne a bude zjištěno, že účastník měl u sebe předmět, který nebyl schválen pracovníkem ONPY bubble, a kterým poškodil bublinu, je účastník povinen uhradit vzniklou škodu ONPY bubble.

BOD 6:

Účastník her s ONPY bubble je povinen být uchycen pomocí bezpečnostních pásů bubliny a držet se madel bubliny po celou dobu hry !!!

BOD 7:

Účastník her s ONPY bubble je povinen dbát pokynů pracovníka ONPY bubble, pokud toto nerespektuje, pracovník ONPY bubble ho může vyloučit ze hry, bez nároku na vrácení vstupného.

BOD 8:

Pracovník ONPY bubble má právo vyloučit ze hry či nepřipustit ke hře zákazníky, kteří jsou ve špatném zdravotním stavu, jsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných či psychotropních látek.